Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας νέος τομέας ασφάλισης που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με καλύψεις που αφορούν υψηλή τεχνολογία. Πρόκειται για ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν στον κύριο ενός τεχνικού έργου ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο. Τα ασφαλιστήρια αυτά είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση καθώς παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο, με εξαιρέσεις μόνο αυτές που αναφέρονται στο συμβόλαιο και συνήθως δεν είναι καλύψιμοι.

Για τις εξειδικευμένες ανάγκες σας τα σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα σας εξασφαλίζουν προστασία με τα συμβόλαια κατά παντός κινδύνου εργολαβίας, συναρμολόγησης, μηχανικού εξοπλισμού εργολάβου, μηχανικών βλαβών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αστικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν στο ίδιο το έργο αλλά και σε τρίτους.
 

 

GENERAL INSURANCE

Λ.Αθηνών 211, Χαϊδάρι 12461
Τηλ: 211 7256010
Κιν: 6981 999912
E-mail: [email protected]